secretariaat

Contributie 2e kwartaal en teruggave vrijwilligerskorting

Geachte leden,
Rond 25 november zal de automatische incasso plaats vinden van de contributie 2e kwartaal seizoen 2014-2015. Het bedrag zal € 5,00 p.p. minder zijn, daar over het 1e kwartaal dit bedrag aan administratiekosten extra is geïncasseerd.
In december wordt de vrijwilligerskorting terug betaald. De vrijwilligers, die de contributie over het hele jaar hebben betaald, kunnen nu een formulier ophalen op het secretariaat. Ook kan men het HIER downloaden van de site, uitprinten, invullen en inleveren op het secretariaat.
Vrijwilligers, die per kwartaal betalen, kunnen in mei 2015 dit formulier invullen en dan hun vrijwilligerskorting terug krijgen.
Formulieren na 31 mei 2015 worden niet meer in behandeling genomen.
Groet,
De Ledenadministratie
06-53.78.38.88