Bram van Egmond

Carla de Jong; “Bedankt voor jullie medeleven!”

Hierbij willen wij iedereen bedanken die met mij en ons heeft/hebben meegeleefd tijdens mijn ziekenhuisopname.
Bestuur, supporters, vrijwilligers; zoveel kaarten, telefoontjes, fruit, bloemen en belangstelling en meeleven. Het gaat nu redelijk goed, elke dag een stapje vooruit.
Het heeft ons goed gedaan. Dank je wel!!
Carla de Jong en haar ouders