secretariaat

Algemene Ledenvergadering vrijdag 1 maart

Hierbij de officiële aankondiging en de agenda van de Algemene Ledenvergadering die op vrijdag 1 maart 2024 gehouden zal worden.
Locatie: Businessclub Rijnsburgse Boys.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 1 maart 2024, aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ALV, d.d. 27-10-2023
 3. Toelichting Mediationsessie
 4. Bestuursverkiezing
  Bestuur draagt Wilco van Egmond voor als Penningmeester.
  Bestuur draagt Peter Cadel voor als bestuurslid Voetbalzaken.
  Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris per email, ingediende kandidatuur ondersteund door 15 meerderjarige leden. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk dinsdag 27 februari 2024 om 23.59 uur.
 5. Gelegenheid tot stellen van vragen
 6. Pauze
 7. Beantwoording vragen
 8. Sluiting

Aanvullend:
Ieder lid van Rijnsburgse Boys heeft toegang tot de vergadering.
Leden hebben alleen toegang op vertoon van de eigen ledenpas. Hierop wordt gecontroleerd.
Ieder lid van 18 jaar en ouder is stemgerechtigd en kan bij schriftelijke machtiging een stem uitbrengen voor nog maximaal 2 andere leden.
Bij afwezigheid kunnen eventuele vragen vooraf ingediend worden bij de secretaris per email.