Jaco Hogewoning

Bijeenkomsten voor leiders/trainers jeugd elftallen

In januari zijn er 2 bijeenkomsten gepland voor ALLE leiders/trainers/Coördinatoren van de niet selectie jeugd teams. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de volgende punten besproken worden:
– het nieuwe infoboekje
– de nieuwe Normen en Waarden commissie
– VOG verklaringen
– wensen/behoeften voor volgend seizoen
De data voor de bijeenkomsten zijn:
– dinsdag 12-1-2015 20:00 voor de mini F/F/E/D teams
– maandag 18-1-2015 20:00 voor C/B/A teams
Mocht je hier niet bij aanwezig kunnen zijn, dan graag even afmelden bij de letter coördinator of bij Sjak de Mooij (sjak22@gmail.com).
Namens het Jeugdbestuur en de Normen en Waarden commissie