outhands

Betaal uw contributie voor 1 oktober!!

 Betalen van uw contributie kan door overmaking per bank of giro naar rekeningnummer 35.68.24.241. Betaling z.s.m. uiterlijk voor 1 oktober 2007. Indien uw betaling op 1 oktober niet heeft plaats gevonden, dan wordt het u verboden om deel te nemen aan activiteiten van de vereniging.