Bram van Egmond

Bestuurswisselingen na de ledenvergadering

Afgelopen vrijdagavond werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, zoals gebruikelijk aan het einde van elk seizoen. Tijdens deze vergaderingen hebben enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Nieuw toegetreden tot het bestuur is Huig den Hollander, als bestuurslid Jeugdzaken. Dit is een functie die Huig in het verleden ook al heeft bekleed. Hij neemt het stokje over van Arthur van Noort, die uit het bestuur is getreden.
Huig was de laatste jaren voorzitter van de Businessclub Rijnsburgse Boys. Deze functie heeft hij overgedragen aan Cees Driebergen. Cees vervult dus weer een voorzittersfunctie bij onze vereniging, maar nu bij de Businessclub.
Ook is vrijdag het bestuurslidmaatschap van Lennart Paauw officieel geworden. Hij was al eerder gestart met zijn bestuurswerkzaamheden met de kantine en de overige senioren in zijn portefeuille, dat is nu door de ledenvergadering bekrachtigd.
Wij danken Arthur voor zijn bestuursbijdrage in de afgelopen jaren en wensen Huig, Lennart en Cees veel succes en plezier in hun functies.