Bram van Egmond

Bestuursinformatie

Vanaf heden zal het bestuur, telkens na afloop van een bestuursvergadering, een kort verslag hiervan op de website zetten.
Doel is om de leden met een grotere regelmaat op de hoogte te houden van het wel en wee van onze vereniging.
De afgelopen bestuursvergadering, de 11e dit seizoen, stond in het teken van het afscheid van Ed Bos. Vanaf 1 april 1995 heeft Ed in de meer dan 21 jaar meer dan 200 bestuursvergaderingen bijgewoond.
De voorzitter sprak Ed toe en benadrukte de rol van Ed bij de succesvolle periode die de club tijdens zijn bestuursperiode heeft doorgemaakt. Na de lovende woorden over zijn indrukwekkende staat van dienst voor Rijnsburgse Boys waren er taart en bloemen voor Ed en werd hem door het bestuur een afscheidsdiner aangeboden.

edbos

De vergadering ging daarna verder met de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 juni a.s.  Behalve dat tijdens deze ledenvergadering ook stilgestaan zal worden bij het vertrek van Ed als bestuurder zal dan de penningmeester dan ook de begroting 2016/2017 voorleggen aan de leden. De concept begroting 2016/2017 wordt doorgenomen en op een paar kleine aanpassingen na door het bestuur geaccordeerd. Ook wordt stilgestaan bij de financiële ontwikkelingen in het huidige seizoen en de verwachte uitkomsten per 30 juni a.s.
Rijnsburgse Boys – Feyenoord
De voorbereiding op deze wedstrijd lopen voortvarend. Wel is in na overleg met de Gemeente Katwijk/Politie en Feyenoord besloten het aanvangstijdstip op 9 juli te vervroegen naar 15:00 uur.
Accommodatie en terreinen
Na de wedstrijd tegen Feyenoord zal het parkeerterrein door de Gemeente Katwijk worden opgeknapt en worden uitgebreid met 47 nieuwe parkeerplaatsen. Dit zal uiterlijk eind juli zijn afgerond.
Peter van Tilburg meldt dat het klusteam weer van start is gegaan en de komende zomermaanden zal benutten om ons sportpark weer spic en span te krijgen voor het nieuwe seizoen. Uiteraard zijn handige mannen (en dames), die zich vervelen op de zaterdagochtend zo zonder voetbal, van harte welkom (info: p.vantilburg@hotmail.com).
De natuurgrasvelden zijn de afgelopen maanden door Pitchpro Care aangepakt. Met name veld 1 ziet er nu al goed uit terwijl voor veld 2 nog wel wat werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
Na de zomer zullen alle lampen op sportpark Middelmors vervangen worden door LED lampen. Deze operatie wordt gecoördineerd door Henk de Wolde en moet leiden tot een lager energieverbruik en dus lagere energiekosten voor de vereniging.
Ook loopt een project om zonnepanelen te plaatsen. De haalbaarheid hiervan hangt af of de subsidie aanvraag hiervoor wordt gehonoreerd.
De brandbeveiliging is afgelopen geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf en weer op orde gebracht.
In de kantine zullen deze zomer een aantal tafels en barkrukken worden vernieuwd.
Teamindeling en trainingsrooster 2016/2017
De teamindeling van de jeugd is inmiddels op de site gepubliceerd hetgeen een wens was van het bestuur. Dank aan de jeugdcommissie leden.
Ook is de KNVB inmiddels geïnformeerd over het aantal teams dat volgend seizoen zal deelnemen in de diverse competities.
Een eerste opzet van het trainingsrooster 2016/2017 is aan het bestuur gepresenteerd.
Huig den Hollander en Peter van Tilburg zullen vanuit bestuur Jaco Hogewoning hierbij ondersteunen om tot een logisch en evenwichtig rooster te komen.
Zij zullen ook eventuele feedback van betrokkenen ter hand nemen.
Alcoholbeleid
Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur bij herhaling aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Zoals bekend mag geen alcohol geschonken worden onder de 18 jaar en dient men zich tot 25 jaar te legitimeren in de kantine indien men alcohol bestelt.
Helaas heeft de Gemeente Katwijk onlangs, door inzet van zogenaamde “mystery guests”, geconstateerd dat legitimatie niet werd gevraagd bij het bestellen van alcohol. Dit op een middag dat de kantine nota bene dicht was. Het bestuur betreurt dit voorval ten zeerste en zal ook het komende seizoen nadrukkelijk aandacht blijven vragen voor dit onderwerp. Wel zal zij met de Gemeente Katwijk in overleg treden zodra de boete zal zijn ontvangen.
Slaapfeest
Het afgelopen slaapfeest was weer een fantastisch succes met ca 175 kinderen. Het bestuur is de organisatie van dit topevenement enorm dankbaar en complimenteert hen hier wederom voor.
VOG
Met ingang van het nieuwe seizoen zal aan alle trainers en leiders van jeugdteams, die nog geen VOG verklaring hebben ingeleverd, gevraagd worden een nieuwe aanvraag te doen conform de vernieuwde procedure bij het Ministerie van Justitie.
Deze aanvraag is kosteloos.
Scheidsrechters
In het nieuwe seizoen zal het bestuur starten met een vernieuwd scheidsrechtersproject met als doel meer leden hiervoor binnen de vereniging te enthousiasmeren
Hiervoor is overleg gevoerd met Foreholte, waar men met veel succes een enorm scheidsrechterskorps heeft weten te verkrijgen.
Volgende vergadering
Maandag 4 juli om 20.00 uur