outhands

Bestuurscolumn

Doorzetten!

 We naderen het einde van het seizoen, dus het wordt weer tijd om de balans op te maken en zaken te evalueren. Voor sommigen is het een goed seizoen geweest, voor anderen een matig tot slecht seizoen en dat betreft dan uiteraard de voetbalresultaten. Deze zaken kun je aan het begin van het seizoen niet plannen en moet je over je heen laten komen, als speler en als vrijwilliger.
Voor veel vrijwilligers wegen de laatste loodjes  zwaar. Nog een maand vervoer regelen, jongens / meisjes stimuleren voor de training en de wedstrijd, zeker als er niets meer op het spel staat.
Ook voor andere vrijwilligers, in diverse geledingen, wordt het tijd dat er even rust komt. Als vrijwilliger verwachten we van de andere vrijwilliger een optimale inzet en dat kan nog wel eens botsen.
Bij problemen is het beter om het direct uit te praten, want dan blijft de animo het grootst.

Een vereniging moet een geheel zijn. Vaak hoor je nog “mijn” elftal en “ik” heb daar voor gezorgd. Mij is geleerd, dat je altijd in samenwerking met elkaar de problemen moet oplossen en begrip voor elkaar moet hebben, ook al zit het wel is tegen. Er staat n.l. voor elk elftal Rijnsburgse Boys en niet het elftal van Piet, Cees, enz.

We horen nu al van enkele vrijwilligers, dat ze willen stoppen, of aan het twijfelen zijn. Zij die geen motivatie meer kunnen vinden, om verder te gaan, geef ik gelijk en wil ik langs deze weg alvast hartelijk bedanken voor hun inzet. Anderen die nog twijfelen adviseer ik tijdens de zomerstop hierover na te denken en dan een beslissing te nemen.
De grootste groep vrijwilligers zal blijven en met hen hopen we weer een goed seizoen te draaien. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal blijken hoe groot het verloop is geweest en hopen we op de steun van nieuwe vrijwilligers.

Henk de Wolde.