outhands

Bestuurscolumn Peter van Tilburg

Beste voetbal liefhebbers,

 Even voorstellen: mijn naam is Peter van Tilburg, ik ben geboren en getogen in Rijnsburg. Velen jaren bij de Boys gespeeld en de laatste jaren leider. Hiervoor meerdere perioden voor de kerk actief geweest, wat een werk gebeurt daar, ik zie hetzelfde bij RBB. Wat een grote groep mensen die zich op wat voor manier ook inzet voor de club. Enige maanden geleden vroeg de voorzitter of ik zin en tijd had om in het bestuur te komen, de plek van Chris Hogewoning kwam vrij. Ik wist dat het moeilijk zou worden om die”Dook” te vervangen, Chris heeft namelijk een geel-zwart hart en is altijd op de club aanwezig. Mijn functie in het bestuur houdt in beheer, controle en onderhoud gebouwen en terreinen. Gezien mijn agrarische achtergrond zit deze functie wel in het verlengde van mijn dagelijks werk. Nu zie ik ook bij deze vereniging hoeveel werk er gebeurt, het is dan ook de uitdaging om al de zaken die er spelen op de club zo goed als mogelijk op te lossen. We weten allemaal als er bij vraagstukken keuzes gemaakt moeten worden er altijd winnaars en verliezers zijn. Als sportief clubmens zullen we ook weleens moeten slikken en dat is niet altijd fijn. Ik wil hierbij twee concrete vraagstukken aankaarten die momenteel spelen.

Als eerste heeft het bestuur enige jaren geleden besloten om het hek tussen de parkeerplaats en veld 3 dicht te houden, dit werd niet in dank afgenomen. Ook door mijzelf niet als ik met mijn team op veld 3 moest voetballen, nu zie ik zelf wekelijks de schade en rommel die ontstaat omdat een bepaalde groep jongeren daar zo nodig moet vertoeven. Ik heb het niet over de jongens die daar zondagmiddag een balletje lopen te trappen, maar er zijn jongeren die ’s avonds met tassen drank en eten daar naartoe komen en de rommel op het veld achterlaten. Bovendien worden regelmatig de netten vernield en het kunstgras verbrand. We zullen dus nog meer maatregelen moeten nemen om dit te voorkomen. Ik ga er vanuit dat de mensen die dit lezen ook echte clubmensen zijn en dit niet doen. Weet u wie er achter deze vernielingen schuil gaan, meld het dan. Het kost ons als vereniging en gemeente veel geld en ergernis. Maar… toch te begrijpen dat de velden zo veel mogelijk afgeschermd moeten worden.
Ten tweede lopen we tegen het probleem dat de bezettingsgraad tijdens de trainingsavonden erg hoog wordt. Het is des te moeilijker om het iedereen naar het zin te maken. We hebben te maken met jongeren die niet te laat mogen trainen, trainers die niet altijd kunnen, niet genoeg capaciteit op het kunstgras etc. Ook wat betreft dit punt is het belangrijk om overleg te hebben zodat er een gunstige verdeling uit komt. Toch zal dan nog niet iedereen tevreden zijn….

We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen, waarin de nodige grote veranderingen geweest zijn in de club. De jeugd gaat begeleid worden door Peter van de Kerkhof, hij zal de komende jaren lijnen uit gaan zetten om de jeugd op een hoger plan te brengen. Het tweede team zal met een verjongd elftal een pittig jaar tegemoet gaan. Over het eerste en de Topklasse is al heel veel gesproken. Allemaal veranderingen waar spelers, begeleiders en al die vrijwilligers hun schouders onder gaan zetten. Ook dit seizoen zullen zaken anders lopen dan dat we gewenst hadden. Het zou dan toch geweldig zijn dat we met z’n allen aan het eind van het seizoen zeggen, het is het allemaal waard geweest. Ik wens alle spelers, begeleiding, supporters en vrijwilligers een sportief en succesvol seizoen toe!