outhands

Bestuurscolumn: Henk de Wolde

Weer een jaar voorbij                                                             

 Afgelopen vrijdag 5 november werd de najaarsledenvergadering gehouden. Per jaar worden er 2 vergaderingen voor de leden georganiseerd, maar in de najaarsvergadering wordt het bestuur beoordeeld op zijn beleid, zowel organisatorisch als financieel. Op deze vergaderingen kunnen de leden voorstellen doen en vragen stellen, maar helaas worden de vergaderingen maar door weinig leden bezocht. Op 5 november waren dat er precies 38 ! U kunt zich voorstellen, dat door dit lage aantal de vergadering niet levendig was, m.a.w. dit verslag ook niet. Wat wordt er zoal behandeld op deze vergadering :

  1. De jaarverslagen (lees gebeurtenissen en activiteiten) van de vereniging , senioren en de jeugd worden voorgelezen door de secretaris en bestuurslid jeugdzaken.
  2. De jaarrekening wordt uitgelegd door de penningmeester en door de kascommissie goedgekeurd, waarmee de vergadering akkoord gaat. Het afgelopen jaar leverde een financieel positief resultaat op.
  3. Er wordt afscheid genomen, met een bloemetje en attentie, van vrijwilligers, die gestopt zijn. Deze vergadering waren het er 7, waarvan er 1 aanwezig was.
  4. 4. Leden, die 25-, 40-, 50-, 60- en 70 jaar lid zijn worden gehuldigd en krijgen de desbetreffende speld. Dit jaar waren het 11 leden.;

Bij de rondvraag kunnen de aanwezige leden vragen stellen, waaraan zij zich storen en waarvoor een oplossing wordt gevraagd. Een van deze terugkerende vragen is het parkeerprobleem, maar ook het stallen van scooters en fietsen. Het stallen moet overzichtelijker worden, de controle scherper, maar ook de zelfdiscipline van de “leden” moet beter. Als er een hulpdienst op het veld moet komen, dan is dat nu niet tot slecht mogelijk. Veel vragen kunnen al beantwoord worden, door op de website te zoeken, bij de jeugd/senioren staat veel informatie.
Wilt u echt de reden(en) weten, waarom zaken zo besloten zijn of worden, bezoek dan de ledenvergadering, of vraag het aan de verantwoordelijke persoon in het bestuur of commissie. Spui uw ongenoegen niet in de kantine, want daar vindt u de oplossing niet.

Ik zie u dus op de volgende “Algemene Ledenvergadering” in juni 2011

Henk de Wolde