outhands

Bestuurscolumn Henk de Wolde

 U heeft een tijdje de bestuurscolumn gemist. De reden daarvoor was een bezoek aan het ziekenhuis van ondergetekende. Ik hoop, dat het nu beter zal gaan.
Als vervanging heeft u wel de achtergronden kunnen lezen van de nieuwe bestuursleden Krijn van Spijk en Karly van Duivenvoorde.

In de aanloop naar het nieuwe seizoen hebben weer vele vrijwilligers hun beste beentje voorgezet. Elk lid kan zo weer genieten van het voetbal, zowel actief als passief.
Vanuit het bestuur is te melden, dat alles naar tevredenheid loopt. De vergadercyclus is om de 3 weken en in mijn beleving is daar nog niet van afgeweken, om noodsituaties op te lossen.
 
Elk bestuurslid heeft zo zijn taken en verantwoording en de mijne ligt toch “zichtbaar” bij het reilen en zeilen van het secretariaat en daaraan zijdelings verbonden de website en andere organen. Elke dag aanwezig zijn, om de wedstrijden op zaterdag goed te laten verlopen. De berichtgeving naar de kranten, website en teletekst tijdig te verzorgen. Ledenadministratie zo actueel mogelijk te houden, wat niet alleen belangrijk is voor het lid van Rijnsburgse Boys, maar zeker ook voor de penningmeester. De penningmeester zal zeker ook nog een stukje schrijven over het innen van de contributie.
Al met al veel werk voor deze vrijwilligers, waarvoor mijn dank. Graag dan ook begrip, voor deze vrijwilligers, mocht er wat fout gaan, want zij zijn ook mensen.
Over de successen en tegenvallers hoef ik u niet te berichten, die zijn direct actueel te lezen na elke wedstrijd.

In november wordt de Algemene ledenvergadering gehouden (op een vrijdag). Op deze vergadering zal het beleid van de club kenbaar worden gemaakt en verdedigd. Ook kunt het bestuur ter verantwoording roepen. De datum zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Het bestuur hoopt u dan in grote getale te ontvangen.

Groet, Henk de Wolde
Secretaris