outhands

Bestuurscolumn (februari 2008)

 Spannende tijden in voetballand zijn aangebroken. De KNVB houdt vanaf 6 februari a.s. een roadshow door de districten met betrekking tot de voorlichting aan besturen van voetbalverenigingen inzake de pyramidevorming in het amateurvoetbal (Topklasse). Op 18 februari is West II aan de beurt en ik hoop dat de collegabestuurders van alle voetbalverenigingen in grote getale op komen dagen. Voor clubs een laatste mogelijkheid om hun mening te geven en de voors en tegens te melden. Een laatste kans dus op wijzigingen in het conceptrapport. Op basis van de opmerkingen in deze bijeenkomsten komt de projectgroep van de KNVB met een definitief voorstel. Of Rijnsburgse Boys voor of tegen is hangt mede van deze bijeenkomsten af. Wij zullen in ieder geval onze stem laten horen op deze informatiebijeenkomst. Op de site van de KNVB kan een ieder de plannen tot op heden downloaden en dus ook een mening vormen. Wij als club zullen zeker ook voor sponsors en leden een bijeenkomst organiseren om de bestuursmening met u te bespreken. U hoort hier uiteraard nader over.

In onze vereniging zelf zullen ook veranderingen doorgevoerd moeten worden. Teveel werk komt neer op te weinig schouders. We gaan in het bestuur bekijken of we meer deeltaken kunnen creëren, zodat het voor een ieder gemakkelijker wordt om zijn of haar taak uit te voeren. In Rijnsburg hebben we inmiddels voldoende mensen met een hogere opleiding die best wat kadertaken zouden kunnen uitvoeren of die mee willen praten en denken om de vereniging verder de toekomst in te brengen. Ik roep hen dan ook op zich bij mij of één van de collega’s te melden. Vrijwilligers hebben we namelijk nooit genoeg. Een andere oplossing is natuurlijk gewoon mensen in dienst nemen en de contributie met € 100 per lid te verhogen. Ik weet echter niet of dat nu ieders voorkeur heeft…….

Cees Driebergen