Bram van Egmond

In memoriam Bert Clavan

Op 77 jarige leeftijd is Bert Clavan op zondag 22 juni in het LUMC overleden.
Hoewel de laatste jaren veel tobbend met zijn gezondheid bleef Bert zeer monter, zoals ook afgelopen vrijdag toen hij vanuit het ziekenhuis meldde dat hij hoopte snel weer thuis te kunnen zijn. Helaas heeft het niet zo mogen zijn en werd een hartstilstand hem fataal.
Bert Clavan was één van “De Drie Musketiers” die in 1975 het bestuur van Rijnsburgse Boys kwam versterken. Samen met Piet van Egmond en Gerard van Zuijlen trok hij in het bestuur maar liefst 17 jaar op. Bert beheerde in die tijd o.a. de portefeuille technische zaken, in welke hoedanigheid hij ook betrokken was bij de scouting van nieuwe versterkingen voor het eerste elftal.  Bert maakte zich in die tijd sterk voor de komst van extra velden op Middelmors, de realisatie van nieuwe tribunes, verbouwingen aan kleedkamers en kantine en niet te vergeten de komst van de Sporthal in 1979. Hij was ook elftalbegeleider van het eerste, tweede en derde elftal en was sinds 1972 lid van Rijnsburgse Boys.
Op de Algemene Ledenvergadering van 2 oktober 1992 trad Bert na 17 jaar af als bestuurslid en sprak voorzitter Piet van Egmond hem toe met o.a. de woorden “Bert, jij hebt bijgedragen tot wat onze vereniging nu is; een zeer bloeiende en goed lopende vereniging”. Hij werd op die vergadering benoemd tot erelid, als dank voor al zijn bestuurlijke- en vrijwilligerswerk voor onze club.
Zelf heb ik Bert de afgelopen jaren met name meegemaakt in het sponsorhome waar hij trouw de wedstrijden van het eerste elftal bezocht. Altijd in gezelschap van zijn vrienden en nog zeer betrokken bij het wel en wee van de club. Als geboren Hagenaar had onze club een bijzondere plek in zijn hart veroverd. Een mooie uitspraak van hem was “als je aan Rijnsburgse Boys komt, dan kom je aan mij’.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vriendin Roos, zijn dochter Monique en alle verdere familie en vrienden van Bert.
Wij zullen hem zeer missen!
Namens het bestuur
Ad Hendriksen
(voorzitter)