Penningmeester

Bericht van de penningmeester: contributies en korting

Beste leden van Rijnsburgse Boys,

Mijn eerste bericht op de website en meteen een minder leuk bericht: de contributies zullen met ingang van het seizoen 2022/2023 worden verhoogd. Zoals door mij op de ledenvergadering aangegeven, zijn de contributies de afgelopen jaren niet verhoogd en is energie/gas inmiddels een enorme kostenpost voor de vereniging geworden, waarbij eveneens een grote onzekerheid bestaat over welke kant dat op gaat.

De contributieverhoging is nodig om deze lasten en onzekerheden deels te dekken. Het contributievoorstel is uiteindelijk door de ledenvergadering goedgekeurd. De nieuwe tarieven, en wanneer de contributie zal worden geïncasseerd, kunt u hier vinden.

Het goede nieuws is dat de contributieverhoging ruimschoots kan worden terugverdiend door regelmatig vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. De vrijwilligerskorting wordt €60, terwijl de contributieverhogingen tussen de €3 en €24 bedragen. De korting bij 1 vrijwilliger (geen lid van Rijnsburgse Boys) en 3 voetballende kinderen kan m.i.v. het nieuwe seizoen dus oplopen tot €180. Iets doen voor de vereniging scheelt dus aardig wat geld en levert daarnaast hele leuke contacten op! Wilt u iets voor de vereniging doen? Stuur dan een mail naar karlyduif@gmail.com.

Bij vragen over de contributies kunt u ledenadministratie@rijnsburgseboys.nl of (mijzelf) penningmeester@rijnsburgseboys.nl mailen.

Met vriendelijke groet,
Remco van den Bosch (penningmeester)