Het bestuur

Beperking rookgebieden

Met ingang van heden neemt het bestuur de volgende stap naar een geheel rookvrij sportpark. Op de laatste ledenvergaderingen werd al bekend gemaakt dat we stapsgewijs naar een volledig rookvrij sportpark gaan, hetgeen toekomstig ook wettelijk wordt verplicht.

Het roken rondom de velden 2, 3, 4, 5 en het pupillenveld naast de kantine,  is vanaf heden niet meer toegestaan.

Vanaf heden gelden er nog 3 rookzones, waar men kan roken:

  • Rondom het gehele hoofdveld.
  • Op het buitenplein voor de kantine.
  • Op een rookzone gemarkeerd achter het kleedkamergebouw, helemaal aan het einde (rechts) van het tegelpad langs veld 2.

Voor de goede orde nog even de opmerking dat er binnen nergens gerookt mag worden, zowel niet in kantine als niet in het tribunegebouw.

Vanaf 1 januari 2023 zal een volgende stap gezet worden, hetgeen we tijdig voorafgaand gaan communiceren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het bestuur