karly

Belangrijke informatie opstarten seizoen 2020-2021

Nog elke dag hebben we te maken met de impact van het Corona virus op onze maatschappij. Nu het nieuwe seizoen op het punt staat te gaan starten, wil het bestuur van Rijnsburgse Boys uw bijzondere aandacht vragen voor de volgende maatregelen die tot nader orde zullen gelden.

Middelmors is maandag 10 augustus weer open voor trainingen van selectie teams, echter wel met de nodige beperkingen vanwege de corona crisis. In de weken hierop volgend zullen ook andere elftallen starten met trainingen en zullen er ook weer wedstrijden gespeeld gaan worden.

Dit alles gaat helaas wel met de nodige beperkingen gepaard!

Ondanks die beperkingen zijn we natuurlijk wel enorm blij dat we op of rondom de velden en in de kantine weer met elkaar in contact kunnen komen. De afspraken die we met elkaar maken, zijn genomen om op een veilige en verantwoorde manier met elkaar te sporten en gebruik te maken van de accommodatie en faciliteiten. 

Wij vragen iedereen met klem om deze afspraken na te leven en te respecteren.

Het gebruik van kleedkamers voor trainingen en wedstrijden is helaas, als gevolg van de gezondheidseisen, slechts zeer beperkt mogelijk.

Trainingen en gebruik kleedkamers

Voor trainingen geldt per vandaag dat alleen voor het 1e elftal, het 2e elftal en de JO19-1 kleedkamers beschikbaar zijn. Elk team moet 2 kleedkamers gebruiken. Hou in de kleedkamer 1,5 meter afstand. Douch kort en sta met max. 2 spelers tegelijk onder de douche. Kleed je snel om en vertrek daarna gelijk.

Alle andere teams kleden zich thuis om, komen naar Middelmors om te trainen en gaan daarna rechtstreeks weer naar huis om thuis te douchen.

Wedstrijden en gebruik kleedkamers

Voor wedstrijden zijn alleen voor het 1e elftal, het 2e elftal, het 3e elftal, de JO19-1,  Dames 1, en voor hun tegenstanders kleedkamers beschikbaar. Elk team moet 2 kleedkamers gebruiken. Hou in de kleedkamers 1,5 meter afstand. Douch kort en sta met max. 2 spelers tegelijk onder de douche. Kleed je snel om en vertrek daarna gelijk.

Ook hier geldt: Alle andere teams kleden zich thuis om, komen naar Middelmors om de wedstrijd te spelen en gaan daarna rechtstreeks weer naar huis om thuis te douchen.

Het bestuur van Rijnsburgse Boys zal de tegenstanders van deze maatregel op de hoogte brengen.

Spelers

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht;
Schud geen handen;
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine;
Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals na het scoren van een doelpunt, het vieren van een overwinning oftijdens een wissel;
Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan, ook bij uitwedstrijden;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals van trainers, (bege)leiders en bestuursleden.
 

Trainers, (bege)leiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers (m/v)

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
Schud geen handen;
Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
Trainers/(Bege)leiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
Trainers/(Bege)leiders moeten wel 1,5 meter afstand houden tot spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor een veilige beoefening/begeleiding van de sport;
Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook met het publiek.
Dug-outs zijn niet beschikbaar.
Na afloop van training en/of wedstrijd dient de trainer zorg te dragen voor het desinfecteren van de ballen.

Ouders en toeschouwers
 
Nogmaals voor alles geldt: Gebruik je gezonde verstand. Maar heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf ook dan thuis. Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht;
Schud geen handen
Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
Houd altijd 1,5 meter afstand op de sportlocatie, ook rondom de velden, de tribune, in de kantine etc.;
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, zijn niet toegestaan;
Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

Veiligheids- en hygiëneregels
 
Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
was vaak je handen met water en zeep, zeker ook voor en na het bezoek aan een voetbalvereniging;
houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;
kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.
 
Accommodatie
 
Het bestuur heeft gelet op de ernst van deze crisis vorig maand al een corona-coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en de Gemeente. De coronacoördinator is Ed Bos. Hij kan zijn taken delegeren aan andere personen en is te bereiken via ed_bos@icloud.com;
Voor de velden 2, 3, 4, 5 en 8 geldt een maximum bezoekersaantal van 100 per veld; onderling dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Er mag alleen plaats genomen worden op de ‘gele stippen’.
Alle ruimtes in de accommodatie worden geventileerd.
 
Kantine en terras
 

Voor de kantine gelden de volgende regels:

Houd 1,5 meter afstand;
Volg de looproutes (ingang is zoals altijd, maar de uitgang is links langs de dames toiletten, via de gang van het gehandicapten toilet en daar naar buiten);
Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
Registreer u zelf bij binnenkomst (er liggen inschrijfformulieren, die per persoon moeten worden ingevuld en ondertekend);
In de kantine hangen diverse aanwijzingen voor de bezoekers op/aan/boven tafels, palen en muren. Die graag volgen;
Op de vloer zijn stickers aangebracht met o.a. looprichtingen en 1,5 meter afstand-aanwijzingen;
Er komen in de kantine 3 plekken om te bestellen;
Iedere bezoeker moet gaan zitten aan een tafel, nadat hij/zij zijn of haar bestelling heeft opgehaald bij de bar;
Tafels, stoelen en barkrukken mogen niet verplaatst worden;
Tafels, stoelen en barkrukken worden, na het verlaten van de bezoekers die daar hadden plaatsgenomen, schoongemaakt;
Staan is (behalve bij bestellen) niet toegestaan;
Er is plaats voor maximaal 55 bezoekers die op 1,5 meter afstand kunnen zitten;
Dat betekent dat er een kans is dat u even buiten zou moeten wachten (uiteraard op 1,5 meter), als de kantine vol is (er dus 55 bezoekers zijn en er geen stoel meer onbezet is);
Van de 5 beschikbare herentoiletten zijn alleen de buitenste 2 in gebruik.
 
Voor het terras geldt:
 
Alleen zitten aan de terras-tafels (maximaal 4 personen per tafel);
Staan is niet toegestaan;
Zoveel mogelijk Uw bestelling plaatsen bij het verkooppunt buiten (op 1,5 meter afstand);
 
Ontvangstruimte (secretariaat):
 

De ontvangstruimte in het kleedkamergebouw zal ‘zo goed als‘ gesloten blijven en uitsluitend beschikbaar zijn voor strikt noodzakelijke activiteiten (bijv. ontvangst van scheidsrechters). Het zal de komende periode niet gebruikt kunnen worden als ‘wacht- en/of verzamelruimte’.

Bovenstaande afspraken zijn opgenomen in uitgebreidere protocollen. Deze protocollen moeten ertoe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje op Middelmors. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.

Geef Corona geen kans, samen zijn we Rijnsburgse Boys

Veel plezier!

Bestuur Rijnsburgse Boys