secretariaat

Belangrijk bericht van de ledenadministratie

Beste leden,

Iedereen begrijpt, dat we op tijd willen weten wie doorgaat met voetballen, lid wil blijven of gaat stoppen.
De volgende zaken kunnen dan aan de orde zijn:

Je blijft spelend lid 
Je hoeft niets te doen; het lidmaatschap wordt automatisch verlengd
Je wilt spelend lid worden
Check de website voor meer informatie en het inschrijfformulier
Je wilt niet-spelend lid i.p.v. spelend lid worden
Je kunt dit via de website c.q. secretariaat aan de ledenadministratie doorgeven.
Je wilt stoppen als spelend of niet-spelend lid
Je kunt dit via de website c.q. secretariaat aan de ledenadministratie doorgeven.
Je wilt overschrijving aanvragen naar Rijnsburgse Boys
Doe dit voor 15 juni a.s. Je laat je uitschrijven bij je oude vereniging en je vult een inschrijfformulier in van Rijnsburgse Boys.

Heb je één van bovenstaande wijziging(en) alléén doorgegeven aan je leider(s) of aanvoerder(s)? Dit is in de praktijk vaak niet genoeg!
We vragen je dan ook dringend dit persoonlijk, alsnog via de website of het secretariaat te doen. Dat is namelijk de enige, juiste en snelste manier.
Let op: mocht je niet tijdig bovenstaande wijzigingen doorgeven, dan blijf je contributieplichtig in het nieuwe seizoen.

Graag zien wij je reactie voor 15 juni (overschrijvingen) / 1 augustus (mutaties) a.s. tegemoet.

Dit kan via de website of direct via ledenadministratie@rijnsburgseboys.nl

Ledenadministratie Rijnsburgse Boys