outhands

Amateurclubs en KNVB onderzoeken voetbalpiramide

 Er komt een onderzoek naar de optimalisatie van de voetbalpiramide in het amateurvoetbal. Na een aantal jaren van terughoudendheid hebben de gezamenlijke hoofdklassers, verenigd in het Centraal Overleg Hoofdklassers (COH), en een vertegenwoordiging van eersteklassers hun bereidheid uitgesproken hieraan mee te werken.

Alle 84 hoofdklasseverenigingen en 48 eersteklassers ontvangen deze week een vragenformulier van de KNVB. Doel van de vragenronde is te komen tot een inventarisatie van gegevens waarmee kan worden gewerkt aan de vervolmaking van de Nederlandse voetbalpiramide. Het verzoek aan de verenigingen is de vragenlijst half oktober te retourneren.

Directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis is blij met de positieve houding van de verenigingen op het hoogste amateurniveau. ,,Er heerst nu een harmonie die tot voor kort heel ver weg was. Met de toezegging van de clubs om medewerking te verlenen aan een nader onderzoek hopen wij antwoord te kunnen geven op de vraag of de competitiestructuur in de top van het amateurvoetbal toe is aan veranderingen.”

Ook Cees Driebergen, voorzitter van het COH, toont zich een voorstander van het onderzoek. ,,In een overleg tussen KNVB en het COH is afgesproken dat het COH wil meewerken aan een onafhankelijk, eerlijk en constructief onderzoek aangaande piramidevorming in het amateurvoetbal.”

(bron: KNVB)