outhands

Alle spelers Rijnsburgse Boys in competitieverband

In 2003 zijn 4 leden van Rijnsburgse Boys gestart met het in kaart brengen van de geschiedenis van Rijnsburgse Boys. Het resultaat hiervan is het jubileumboek ’75 jaar Rijnsburgse Boys 1930-2005’ dat in 2005 is verschenen. De 4 auteurs van het jubileumboek hebben in die 2 jaar een grote hoeveelheid informatie over Rijnsburgse Boys weten te verzamelen. Een deel van deze informatie kon niet in het jubileumboek worden opgenomen omdat daar de ruimte voor ontbrak. Het webteam van van Rijnsburgse Boys heeft de beschikking gekregen om delen van deze informatie op de website te plaatsen.

Onderstaande link verwijst u naar een lijst van alle spelers die ooit zijn uitgekomen in competitieverband voor het eerste elftal van Rijnsburgse Boys in de periode 1930-2007. Bij het samenstellen van deze lijst is gebruik gemaakt van namen van spelers die achterhaald zijn in de Nieuwe Leidse Courant, Het Leidsch Dagblad, De Rijnsburger, clubblad ‘De Treffer’ en sinds 2005 op www.rijnsburgseboys.nl  

De lijst is als volgt opgebouwd:

–          alfabetische rangschikking op achternaam van de spelers;
–          de periode dat de spelers actief waren (inclusief aantal seizoenen);
–          de positie in het veld (a staat voor achterhoede; d voor doel; m voor middenveld en v voor voorhoede);
–          het aantal doelpunten dat eventueel gescoord is door de spelers. 

Voor de lijst zie deze link.