outhands

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Sporten is voor kinderen een kans om zich positief te ontwikkelen. Komt uw gezin rond van een sociaal minimum? Het Jeugdsportfonds biedt ouders een vergoeding voor de sport van hun kinderen aan.

Het Jeugdsportfonds Katwijk kan 2 soorten sportuitgaven voor kinderen vergoeden; a). een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging en b). de daarvoor benodigde sportartikelen zoals een voetbalshirt of voetbalschoenen kunnen worden vergoed. De maximale bijdrage is € 225,00 per jaar per kind

Kinderen en hun ouders hoeven geen geld voor te schieten en door de korte en snelle aanvraagprocedure kunnen kinderen direct lid worden van hun sportvereniging. U komt in aanmerking als uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar zijn én uw gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 120% van het wettelijk geldende minimum

Aanvragen:
alleen een intermediair kan een aanvraag voor u doen. Deze personen zijn op een professionele manier bezig met kinderen. Een lijst van intermediairs vindt u op de website (klik hier)
Uzelf, uw kind of uw sportvereniging kan zelf geen aanvraag indienen!

In Nederland wonen tussen de 350.000 en 400.000 kinderen in gezinnen die moeten rondkomen van een sociaal minimum. Het Jeugdsportfonds wil kinderen die gemotiveerd zijn om te sporten, maar voor wie dit om financiële redenen niet mogelijk is, een sportkans bieden. Op 1 januari 2009 is daarom he Jeugdsportfonds in Katwijk van start gegaan

Het Jeugdsportfonds wordt volledig gefinancierd door de gemeente Katwijk. De uitvoering wordt verzorgd door het Jeugdsportfonds Zuid-Holland dat de toetsing van de aanvragen en andere werkzaamheden heeft ondergebracht bij Sportservice Zuid-Holland