outhands

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys

 Agenda

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys
Vrijdag 18 juni 2010, aanvang 20.00 uur.
Plaats “Sponsorhome”.

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. vrijdag 13 november 2009
 3. Begroting seizoen 2010 – 2011 – Vaststellen criteria contributie – Toestemming lening voor renovatie toiletgroep kantine
 4. Bestuursverkiezing :
  Er zijn op dit moment  mutaties in het bestuur
  Aftredend en niet herkiesbaar : Chris Hogewoning en Huig den Hollander. Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor : Peter van Tilburg en Arthur van Noort.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. Hun kandidatuur moet wel ondersteund worden door 15 handtekeningen, van diegene, die lid zijn van Rijnsburgse Boys en 18 jaar of ouder zijn.
 5. Rondvraag
 6. Pauze
 7. Beantwoording rondvraag
 8. Sluiting

De stukken liggen vanaf zaterdag 4 juni  a.s. ter inzage op het secretariaat.