secretariaat

Vrijdag Algemene Ledenvergadering (laatste tips)

Op vrijdag 19 februari 2021 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden, welke aanvankelijk gepland stond voor vrijdag 23 oktober 2020. Deze vergadering werd destijds vanwege corona maatregelen uitgesteld.
Daar er nog steeds verscherpte maatregelen van toepassing zijn in het kader van mogelijke aanwezigheid van leden, is besloten om de vergadering op 19 februari geheel ONLINE te laten plaatsvinden. 
Handig om te weten:

 • In uw uitnodigingsmail treft u de link aan om toegang te verkrijgen tot de vergadering. Houd uw mobiele telefoon gereed voor de verificatiecode die u per SMS krijgt toegestuurd wanneer u wilt inloggen.
 • Vanaf 19.30 uur kunt u inloggen en meekijken. De vergadering start om 20.00 uur. 
 • U heeft de beste beeldkwaliteit via uw laptop of IPad.
 • Hieronder treft u de agenda. De voorzitter geeft bij de Opening aan hoe de vergadering praktisch verloopt. U krijgt op aangeven van de voorzitter tijdens de vergadering gelegenheid om via de chatfunctie uw vragen in te dienen.
 • Bereid u voor door de stukken te downloaden die al klaar staan. U kunt deze ook tijdens de vergadering openen vanaf uw scherm en tegelijkertijd de vergadering blijven volgen. 

 
AGENDA
Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys.
Vrijdag 19 februari 2021      aanvang 20.00 uur
 

 • Opening
 • Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 3 juli 2020
 • Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020
 • Jaarverslag jeugd seizoen 2019-2020
 • Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020
 • Kascontrole commissie
 • Rondvraag
 • Pauze
 • Beantwoording rondvraag
 • Sluiting