secretariaat

Verslag algemene ledenvergadering 14-06-2024

Afgelopen vrijdag is er een algemene ledenvergadering geweest. Naast het bespreken en goedkeuren van de begroting en een update van de commissies, stond ook wijzigingen in het bestuur op de agenda. Jaco Heemskerk en Karly van Duivenvoorde zijn afgetreden als bestuurslid. Er is nu een vacature voor Kantine en overige senioren en een vacature voor Veiligheidszaken. Voor beide posities zal er gezocht worden naar een geschikte kandidaat.

Afgelopen vrijdagavond zijn Karly en Jaco al bedankt voor bewezen diensten, maar ook via deze route willen we ze nogmaals hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet als bestuurslid bij Rijnsburgse Boys. Het goede nieuws voor de vereniging is dat beide heren zich ook na vrijdag zullen blijven inzetten voor onze club.