karly

Algemene Leden Vergadering verzet

Gisterenavond is tijdens de bestuursvergadering (die via Skype verliep) besloten de najaarseditie van de Algemene Leden Vergadering (ALV) opnieuw uit te stellen en te houden in het 1e kwartaal van volgend jaar.
De ALV stond gepland op woensdag 11 november a.s.
Beweegredenen
De huidige beperkende corona maatregelen maken het voor het bestuur op dit moment onmogelijk een “normale” vergadering uit te schrijven.
Daarom is besloten tot uitstel. Bij dit besluit hebben we de volgende overwegingen sterk meegewogen:

  • we, zoals te doen gebruikelijk tijdens de najaars ALV, nadrukkelijk willen stilstaan bij onze jubilarissen en hen “live” in het zonnetje willen zetten;
  • we van de vrijwilligers die stoppen op een gepaste manier afscheid willen nemen;
  • we ons medebestuurslid Peter van Tilburg, die na ruim 10 jaar afscheid neemt, op een mooie wijze willen bedanken.

Naast deze overwegingen vindt het bestuur het ook gewoon belangrijk om elkaar te ontmoeten, zodra dit weer verantwoord en mogelijk is. Immers dat blijft toch de kern van een vereniging.
We zullen daarom een nieuwe datum communiceren zodra de huidige maatregelen dit weer toelaten. We koersen daarbij op januari.
Voor dit uitstel heeft het bestuur overigens gebruik gemaakt van de zogenaamde Corona-spoedwet, die de mogelijk biedt om de ALV uit te stellen met maximaal 4 maanden.
Tot slot
In de statuten van de Vereniging staat vermeld dat er uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag uitgebracht dient te worden, over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Het jaarverslag over het seizoen 2019/2020 ligt inmiddels ter inzage bij de kascommissie, met het verzoek deze en de onderliggende administratie door te nemen.
Volgende maand zal de accountant in het kader van de licentiecommissie van de KNVB hier eveneens kritisch naar kijken.