karly

Algemene Leden Vergadering door corona beperkende maatregelen uitgesteld

Helaas heeft het bestuur de Algemene Leden Vergadering, die op vrijdag 23 oktober op de agenda stond, moeten verplaatsen door de corona beperkende maatregelen.
Voorlopig is als nieuwe datum woensdag 11 november gekozen. Aanvangstijd 19.30 uur en locatie onze kantine.
Deze vergadering kan alleen doorgang vinden als we kunnen voldoen aan de gestelde eisen door de Overheid. Omdat er een behoorlijk aantal jubilarissen worden gehuldigd die avond, wil het bestuur deze vergadering in eerste instantie fysiek door laten gaan en niet digitaal.
Mocht het niet anders kunnen, dan zal er besloten worden de vergadering digitaal te laten plaatsvinden.
We houden u zeker op de hoogte de komende periode
Het bestuur