outhands

Agenda Algemene Ledenvergadering

 Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys
Vrijdag 25 november 2011, aanvang 20:00 uur :

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 10 juni 2011
 3. Jaarverslag secretaris seizoen 2010/2011
 4. Jaarverslag jeugd seizoen 2010/2011
 5. Jaarrekening seizoen 2010/2011
 6. Verslag kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestond uit :
  M.C. van Delft, W. de Winter, W. van Egmond.
  Benoeming kascontrole commissie / financiële commissie
 7. Afscheid vrijwilligers
 8. Jubilarissen
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Beantwoording rondvraag
 12. Sluiting 

De verslagen en de jaarrekening liggen vanaf 11 november op het secretariaat.