Bram van Egmond

Agenda Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse boys

AGENDA

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse boys.
Donderdag 23 juni 2016 aanvang 20.00 uur

  1. Opening
  2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 26 november 2015
  3. Afscheid Ed Bos / benoeming vice voorzitter Huig den Hollander
  4. Aftreden en herkiesbaar Peter van Tilburg
  5. Begroting 2016-2017
  6. Rondvraag
  7. Pauze
  8. Beantwoorden van de vragen
  9. Sluiting