outhands

Agenda Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys

 Agenda Algemene  Ledenvergadering Rijnsburgse Boys
08 juni 2012, aanvang 20.00 uur in het Sponsorhome van Rijnsburgse Boys

 1. Opening
 2. Notulen Algemene ledenvergadering 25-11-2011
 3. Begroting seizoen 2012-2013
 4. Bestuursverkiezing :
  Aftredend en herkiesbaar ; Cees Driebergen en Ed Bos
  Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. Hun kandidatuur moet wel ondersteund worden door 15 handtekeningen, van diegene, die lid zijn van Rijnsburgse boys en 18 jaar of ouder zijn.
 5. Rondvraag
 6. Pauze
 7. Beantwoording rondvraag
 8. Sluiting

Vanaf nu liggen de notulen en de begroting voor het nieuwe seizoen ter inzage op het secretariaat