secretariaat

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 27 oktober

Vrijdag 27 oktober a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine.
De agenda staat hieronder weergegeven.
Vanaf zaterdag 14 oktober liggen de stukken ter inzage op het secretariaat.
AGENDA
Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys.
Vrijdag 27 oktober 2017 aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 juni 2017
 3. Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017
 4. Jaarverslag jeugd seizoen 2016-2017
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2016-2017
 6. Kascontrole commissie
 7. Jubilarissen / vrijwilligers
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Beantwoording rondvraag
 11. Sluiting