secretariaat

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 oktober

Vrijdag 25 oktober 2019      aanvang 20.00 uur 

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juni 2019
 3. Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019
 4. Jaarverslag jeugd seizoen 2018-2019
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
 6. Kascontrole commissie
 7. Jubilarissen / afscheid vrijwilligers
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Beantwoording rondvraag
 11. Sluiting

De stukken ter voorbereiding, liggen vanaf maandag 14 oktober ter inzage op het secretariaat.