secretariaat

(Agenda) Algemene Ledenvergadering 21 oktober

Vrijdag 21 oktober 2022 om 20.00 uur wordt de Algemene (Najaars)Ledenvergadering gehouden in de kantine van Rijnsburgse Boys.
De leden van Rijnsburgse Boys zijn hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

De stukken liggen ter inzage op het secretariaat.


Hieronder treft u de agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 17-06-2022
 3. Jaarverslag secretaris seizoen 2021-2022
 4. Jaarverslag jeugd seizoen 2021-2022
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
 6. Kascontrole commissie
 7. Jubilarissen
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Beantwoording rondvraag
 11. Sluiting