outhands

Agenda Algemene Ledenvergadering (21 Nov.)

 Agenda Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys

Vrijdag 21 november 2008, aanvang 20:00 uur :

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 juni 2008
 3. Verkiezing bestuurslid Karly van Duivenvoorde (PR + Activiteiten).
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2007/2008
 5. Jaarverslag jeugd seizoen 2007/2008
 6. Jaarrekening seizoen 2007/2008
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Afscheid vrijwilligers
 9. Jubilarissen
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Beantwoording rondvraag
 13. Sluiting

De verslagen en de jaarrekening liggen vanaf 7 november op het secretariaat.