outhands

Agenda Algemene Ledenvergadering

 Agenda Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys
Vrijdag 13 november 2009, aanvang 20:00 uur:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 juni en 4 juli 2009
 3. Jaarverslag secretaris seizoen 2008/2009
 4. Jaarverslag jeugd seizoen 2008/2009
 5. Jaarrekening seizoen 2008/2009
 6. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
 7. Afscheid vrijwilligers
 8. Jubilarissen
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Beantwoording rondvraag
 12. Sluiting 

De verslagen en de jaarrekening liggen vanaf 31 oktober, ter inzage, op het secretariaat.