Bram van Egmond

Vanavond: Algemene Leden Vergadering Rijnsburgse Boys

Algemene Leden Vergadering Rijnsburgse Boys
Donderdag  27 oktober 2016 aanvang 19.45 uur

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2016
 3. Jaarverslag secretaris seizoen 2015-2016
 4. Jaarverslag jeugd seizoen 2015-2016
 5. Financieel verslag 2015-2016
 6. Verslag financiële commissie
 7. Jubilarissen / Vrijwilligers
 8. Voordracht Gerrit Paauw als bestuurder voetbaltechnische zaken
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Beantwoorden van de vragen
 12. Sluiting