outhands

Afspraken voor Ouders bij Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys wil ieder spelend lid en niet spelend lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een voetbalvereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn, die – op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden en niet ledend herkend wordt als een aantrekkelijke voetbalvereniging.

Het is daarom fijn dat u, als ouders/ verzorgers/ opa’s en oma’s/ etc., er zijn en interesse tonen voor uw kind(eren). Hoe meer publiek hoe beter. Als Rijnsburgse Boys zijn we ons ervan bewust dat iedere ouder zijn kind net weer iets anders opvoedt dan de ander. Voetballen maakt een onderdeel uit van de leefwereld van u en uw kind(eren). Om er voor te zorgen dat het rond en op de velden allemaal prettig verloopt hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld. Het zou prettig zijn (voor de spelers/ speelsters) als deze worden nageleefd.

Geef blijk van uw belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee. Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter, medespelers en tegenpartij.

– Kom niet op het voetbalveld dit is voor de spelers/ speelsters, trainers en/of begeleiders, u wordt verzocht om achter de omheining te blijven. 
– Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.
– Laat het coachen over aan de trainer/leider.
– Blijf altijd positief naar alle betrokken personen, juist bij verlies.
– Wordt niet boos, de volgende keer beter.
– De scheidsrechter en grensrechters doen hun best, bemoei u niet met hun beslissingen.
– Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg.
– Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.
– Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. Zo niet maak dit kenbaar bij de letter coördinator.

Wilt u echt met voetbal en/of kinderen bezig zijn, meld u dan bij Jaco Hogewoning via jaco.hogewoning@gmail.com. Wij als vereniging hebben altijd vrijwilligers nodig want immers daar draait onze vereniging op.