Henk Hogewoning

AED-cursussen bij Rijnsburgse Boys

Oplettende bezoekers van sportpark Middelmors hebben ze al zien hangen: AED-apparaten, waarmee mensenlevens kunnen worden gered. Maar om deze te kunnen bedienen, zijn vrijwilligers nodig die weten hoe ze om moeten gaan met de apparaten. Vandaar dat er in april en mei cursussen worden gegeven.

De cursussen worden op vier avonden gegeven: op 17 april, 21 april, 24 april en 26 mei in het sponsorhome van Rijnsburgse Boys. Per cursusavond worden zes personen opgeleid, wat betekent dat na 26 mei 24 mensen weten hoe ze mensen bij een hartstilstand kunnen reanimeren met behulp van het AED-apparaat.

De apparaten hangen in het sponsorhome, in de kantine en op een aantal plaatsen langs de velden.

Certificaat
De cursussen worden gegeven door de stichting Katwijk HartVeilig, die in 2018 is opgericht in opdracht van de gemeente Katwijk. Onder andere bestuursleden, stewards en medewerkers van de kantine en het sponsorhome doen mee aan de cursus. Wie de cursus heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Er is op dit moment geen plaats voor nieuwe cursisten.

Heb je vragen of opmerkingen over de AED-cursussen? Neem contact op met Piet Heemskerk via p.a.heems@casema.nl.