secretariaat

Ad Hendriksen en Marcel Wolthaus gedecoreerd

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 17 juni zijn voorzitter Ad Hendriksen en penningmeester Marcel Wolthaus afgetreden als bestuurslid. Zij droegen in de vergadering formeel hun taken over. Remco van den Bosch was eerder al toegetreden als nieuwe penningmeester. Als opvolger voor Ad Hendriksen is Peter Zandbergen door de ledenvergadering gekozen om toe te treden tot het bestuur. Zijn bekrachtiging als voorzitter zal plaatsvinden in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Bij het afscheid van Ad Hendriksen en Marcel Wolthaus heeft bestuur aan de ledenvergadering het voorstel gedaan om beiden te decoreren vanwege hun verdiensten. Bij die verdiensten werd uitgebreid stilgestaan. Zowel Ad Hendriksen als Marcel Wolthaus hebben in hun laatste termijn de zwaarste last moeten dragen naar de mening van het bestuur. Bij het uitbreken van de coronacrisis waren zowel voorzitter als penningmeester al aan hun laatste termijn bezig en werkten toe naar hun aftreding. Echter besloten zij de club in tijd van crisis niet als bestuurslid te verlaten en werden door de ledenvergadering akkoord bevonden om hun aflopende termijn met nog 1 seizoen te verlengen. Dat verlengde seizoen bleek hun betrokkenheid en loyaliteit, alsmede hun kunde en expertise op financieel gebied van cruciaal belang om de club door de periode heen te loodsen dat corona het hele voetbal voor meerdere perioden van maanden volledig stil had gelegd. Bestuur is van mening dat deze bijzondere verdienste recht gedaan moet worden met een decoratie.

Daartoe is voorzitter Ad Hendriksen door de ledenvergadering benoemd als ERELID en penningmeester Marcel Wolthaus door de ledenvergadering benoemd als LID VAN VERDIENSTE.

Wij feliciteren hen van harte hiermee en wensen hun een welverdiende periode van rust toe.

Ad Hendriksen en Marcel Wolthaus