outhands

25 November Algemene Ledenvergadering

Agenda

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys
Vrijdag 25 november 2005, aanvang 20:00 uur :

1.  Opening

2.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 3 juni 2005

3.  Jaarverslag secretaris seizoen 2004/2005

4.  Jaarverslag jeugd seizoen 2004/2005

5.  Jaarrekening seizoen 2004/2005

6.  Verslag kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestond uit :

W. Klok, A. Vletter en Hans Nagtegaal ( overleden )
      Verkiezing kascommissie : W. Klok, aftredend, en plaatsvervanger voor
      Hans Nagtegaal

7.   Afscheid vrijwilligers
     
8.   Jubilarissen

9.   Rondvraag

10. Pauze

11. Beantwoording rondvraag

12. Sluiting

De verslagen en de jaarrekening liggen vanaf 29 oktober op het secretariaat.
De notulen van de vorige vergadering kunt u hier downloaden.