Ariea van Zuylen

Normen & Waarden Commissie Rijnsburgse Boys weer compleet.

De Normen & Waarden Commissie van Rijnsburgse Boys is al sinds 2013 actief binnen onze voetbalvereniging. In 2015 werd de Commissie formeel benoemd. Het betreft een door het Bestuur ingestelde onafhankelijke commissie, die de vereniging, ondersteunt bij het creëren van een veilige voetbalomgeving. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over verschillende meldingen, die worden gemaakt en kwesties, die zich lopende het voetbalseizoen voordoen. Uiteraard dit alles met in het achterhoofd dat iedere lid, van de allerjongsten tot aan de senioren, zich prettig en veilig voelen bij Rijnsburgse Boys en heel veel plezier beleven aan hun voetbalcarrière.

De Commissie, met nieuwkomers Ton Gruijters (voorzitter) en Robbie de Mooij, bestaat verder uit 2 leden, die al jaren op dit vlak actief zijn, Ariea van Zuylen en Wim Klok. Naast genoemde Commissie is al sinds enige tijd een Vertrouwenspersoon toegevoegd aan de commissie. Dit betreft Cees Hogewoning.

Wij willen tevens Arthur Paulides bedanken voor zijn tomeloze inzet en tijd als voorzitter en grondlegger van onze Normen & Waarden commissie en als voorzitter van de KRV Normen en Waarden Commissie.

Waar nodig zullen wij gedurende het seizoen meer ruchtbaarheid geven aan het bestaan aan deze Commissie en uiteraard zullen wij ook vaak langs het veld te vinden zijn. Is er iets, waarvan u vindt dat met onze Normen & Waarden te maken heeft, spreek ons dan aan of maak contact via onderstaande links rijnsburgseboys.nl/onze-club/normen-en-waarden en rijnsburgseboys.nl/vertrouwenspersoon.

Anonieme meldingen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.